Laulunopettajana vannon positiivisen pedagogiikan nimeen sekä uskon vahvasti oppilaslähtöiseen motivaatioon. Opetukseni pohja perustuu luontaisen, terveen äänenkäytön löytämiseen tyylisuunnasta riippumatta. Jokainen oppilas ja ääni on yksilöllinen ja uskon vahvasti, että kaikki voivat oppia laulamaan. Kaikista ei välttämättä tule maailman kuuluja laulajia tai opettajia, mutta laulu voi kantaa läpi elämän mielekkäänä harrastuksena.

Opettaessani pyrin käyttämään nk. kahden oppimistyylin taktiikkaa: Harva sisäistää asioita vain yhden oppimistyylin kautta (visuaalinen, kinesteettinen, auditiivinen..). Koen tärkeäksi tukea oppilaan luontaisia oppimistyylejä, sillä yleisesti laulun opiskelu koetaan hyvin auditiiviseksi instrumentiksi (verrattaessa esim. pianoon tai viuluun). Vahvuuteni onkin kinesteettis-visuaalisessa opettamisessa.

Minulla on petuskokemusta oppilaista, joilla on ollut mm. auditiivisia hahmotushäiriöitä, kuuloelinsairauksia tai -poikkeamia tai rakenteellisia epämuodostumia. Erityisesti kuuloelinsairauksien opettamisesta, josta olen tehnyt opinnäytetyöni (AMK), johon pääset tutustumaan alla olevasta linkistä:

Kuuloelinten poikkeavuuksien ja sairauksien merkitys laulunopiskelussa ja -opettamisessa : tapaustutkimus mikrotian vaikutuksesta laulunopiskelussa ja -opetuksessa

Hyödynnän opettaessani myös vatsastapuhumista, joka on suora kytköks käsinukkepedagogiikkaan, jota olen hyödyntänyt mm. musiikkikasvattajana varhaiskasvatuksessa.

AMMATTITUTKINNOT

Musiikkipedagogi, klassinen laulu, toukokuu 2022
Muusikon perustutkinto, klassinen laulu, joulukuu 2017
Muusikon perustutkinto, klassinen huilu, joulukuu 2015

TÄYDENTÄVÄ AMMATTIOSAAMINEN

LEGO® Serious Play -koulutus, lokakuu 2022, Liperin kunnan tarjoama koulutus
Johdatus sairaalamuusikkouteen, maaliskuu 2021, opettajana Uli Kontu-Korhonen (TurkuAMK)
Pianon vapaasäestys C-tutkinto, toukokuu 2021, opettajana Vesa-Pekka Kuusinen (TurkuAMK)
Musiikin johdon perusteet, kesäkuu 2019, opettajana Rauno Tikkanen (Savonia)
Popjazz lauluopinnot, syyskuu 2010 – joulukuu 2012, opettajana Mikko Nikula (Savonlinnan taidelukio)